Polski | English

ZDROWIE

Dopiero w ostatnich latach media głównego nurtu zaczęły nagłaśniać szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza na nasze zdrowie. Świadomość ludzi wzrasta, jednak problem nie zniknął i nadal powoduje spustoszenie w ludzkich organizmach. Coraz więcej badań wskazuje na bezpośredni związek między zanieczyszczeniem powietrza, a wieloma jednostkami chorobowymi. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia Ambient and household air pollution and health w 2012 roku ponad 6.5 milionów ludzi umarło przedwcześnie z powodu smogu.

Podczas konferencji najlepsi eksperci z dziedziny zdrowia publicznego i medycyny przedstawią najnowsze badania i analizy dotyczące wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi.