Polski | English

BIZNES

Środowisko biznesowe posiada ogromną siłę oddziaływania w sferze publicznej. Praktyki przedsiębiorstw bezpośrednio rzutują również na środowisko naturalne. Często jednak wpływ jaki przedsiębiorstwa wywierają na środowisko nie jest proporcjonalny do ponoszonej odpowiedzialności. Na szczęście, coraz więcej przedsiębiorstw przełamuje ten stereotyp i dostrzega jak istotne jest prowadzenie interesów w sposób, który uwzględnia pozabiznesowe aspekty.

Podczas części konferencji poświęconej biznesowi postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania takie jak: jaki jest związek niektórych gałęzi biznesu z zanieczyszczeniem powietrza? Jakie straty biznesowe powoduje zanieczyszczone powietrze? Czy można w skuteczny i szybki sposób poprawić stan powietrza nie spowalniając przy tym wzrostu gospodarczego?